Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden

Org nr: 802480-9967 Insamlingsstiftelse

År20192020
Totala intäkter (tkr)1 625638
Eget kapital (tkr)610401
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)45%
Kommentar
Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.