Nyckeltal för Bombali Health Development

Org nr: 802508-9874 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)7831 151
Eget kapital (tkr)237312
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)60%
Kommentar