Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)5 6696 7704 834
Eget kapital (tkr)1 1201 3221 832
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%
Kommentar