Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)13916484
Eget kapital (tkr)373434
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar