Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)139164
Eget kapital (tkr)3734
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar