Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia

Org nr: 802479-4623 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)1042269
Eget kapital (tkr)978796
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)187%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)31%
Kommentar