Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

Org nr: 802006-2181 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11 94910 69910 130
Eget kapital (tkr)7 6817 2827 054
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar