Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Org nr: 802002-8133 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)166 401
Eget kapital (tkr)953 171
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%
Kommentar