Nyckeltal för Barnens Framtid

Org nr: 802467-1573 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)568
Eget kapital (tkr)116
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77
Kommentar