Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)210 962228 657
Eget kapital (tkr)47 05854 702
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar