Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)2 1681 7102 732
Eget kapital (tkr)4 0732 7932 898
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)63%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%
Kommentar