Nyckeltal för Elia

Org nr: 802464-5650 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)100249
Eget kapital (tkr)-10-115
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)126%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar