Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)633973378
Eget kapital (tkr)187542770
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)59%
Kommentar