Nyckeltal för From One To Another

Org nr: 802469-5424 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)622633
Eget kapital (tkr)158187
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%
Kommentar