Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)16610080
Eget kapital (tkr)89126118
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%
Kommentar