Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1 50920 987
Eget kapital (tkr)2026 449
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)68%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Kommentar