Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)20 98730 31589 003
Eget kapital (tkr)6 449-3 28217 221
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Kommentar