Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige

Org nr: 802480-0172 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 50920 98730 315
Eget kapital (tkr)2026 449-3 282
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Kommentar
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.