Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)32 56733 87640 763
Eget kapital (tkr)4 8344 2924 301
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar
Män för Jämställdhet | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.