Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)32 56733 876
Eget kapital (tkr)4 8344 292
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar