Nyckeltal för Män för Jämställdhet

Org nr: 802407-2160 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)33 87640 76340 468
Eget kapital (tkr)4 2924 3017 562
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar
Män för Jämställdhet | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.