Nyckeltal för Asylrättscentrum

Org nr: 802401-8213 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)14 04013 52914 367
Eget kapital (tkr)5 6314 9726 615
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar
Asylrättscentrum | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.