Nyckeltal för Asylrättscentrum

Org nr: 802401-8213 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)12 24414 04013 529
Eget kapital (tkr)5 5185 6314 972
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar