Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)8112837
Eget kapital (tkr)748182
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)49%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)68%
Kommentar