Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 40311 36112 145
Eget kapital (tkr)7 4556 4306 032
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%
Kommentar
Föreningen Emmaus Fredriksdal | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.