Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 403
Eget kapital (tkr)7 455
Kostnader / Totala intäkter i %12
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95
Kommentar