Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal

Org nr: 802429-3923 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11 36112 14511 024
Eget kapital (tkr)6 4306 0324 651
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)104%
Kommentar