Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 2964 5213 396
Eget kapital (tkr)1 0631 7861 302
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)65%
Kommentar