Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice

Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 5213 3963 535
Eget kapital (tkr)1 7861 3021 287
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)27%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar