Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)14 27915 52817 442
Eget kapital (tkr)14 29614 13017 254
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar