Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige

Org nr: 802006-1126 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9 88114 27915 528
Eget kapital (tkr)15 16914 29614 130
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar