Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 7743 9913 349
Eget kapital (tkr)1 3751 5611 425
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)31%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)62%
Kommentar