Nyckeltal för Missing People Sweden

Org nr: 802463-5867 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)2 7684 7743 991
Eget kapital (tkr)2911 3751 561
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Kommentar