Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)2 1081 6191 898
Eget kapital (tkr)1 593873914
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%
Kommentar