Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)3 3232 9632 963
Eget kapital (tkr)81 87088 52588 525
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%
Kommentar