Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)2 9633 0366 741
Eget kapital (tkr)88 52592 41399 928
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar