Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)5132471 422
Eget kapital (tkr)235208343
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)37%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%
Kommentar