Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)291513247
Eget kapital (tkr)105235208
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)47%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)32%
Kommentar