Nyckeltal för NRH Trauma Riks

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)11390182
Eget kapital (tkr)5144140
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)55%
Kommentar