Nyckeltal för NRH Trauma Riks

Org nr: 802496-4085 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)16811390
Eget kapital (tkr)485144
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar