Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)35 14335 90634 395
Eget kapital (tkr)5 7338 9496 659
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar