Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

Org nr: 802497-7434 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)35 90634 39532 822
Eget kapital (tkr)8 9496 6598 461
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar