Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission

Org nr: 802496-9472 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)8 67112 74321 890
Eget kapital (tkr)3 1164 3277 032
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar