Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3 3534 7153 626
Eget kapital (tkr)1 2041 776973
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar