Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 5803 3534 715
Eget kapital (tkr)4411 2041 776
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar