Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening

Org nr: 802477-0987 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)6318851 618
Eget kapital (tkr)152190232
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar