Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)72286114
Eget kapital (tkr)29919290
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)114%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)46%
Kommentar