Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)355401486
Eget kapital (tkr)665656627
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar