Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 77710 1788 82310 029
Eget kapital (tkr)424602709795
Kostnader / Totala intäkter i %18589
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %86939190
Kommentar
Kommentar