Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)5679122
Eget kapital (tkr)-22-12-17
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)52%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%
Kommentar