Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463 Ideell förening

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)13 12815 43915 78815 996
Eget kapital (tkr)5 7396 1515 9746 333
Kostnader / Totala intäkter i %4433
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %95969795
Kommentar
Kommentar