Nyckeltal för Föreningen Alla Kvinnors Hus

Org nr: 802016-5463 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)15 99616 35718 531
Eget kapital (tkr)6 3336 3508 045
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%
Kommentar