Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281 Insamlingsstiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)4 9825 6465 102
Eget kapital (tkr)5278681 994
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar