Nyckeltal för Compassion Sverige

Org nr: 802467-9956 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)14 27615 18815 446
Eget kapital (tkr)297311807
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%
Kommentar