Nyckeltal för Föreningen Emmaus Åkvarn

Org nr: 802436-7248 Ideell förening

År20132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)569438332 1292 395
Eget kapital (tkr)9721 0328959692 612
Kostnader / Totala intäkter i %708733
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %577861099429
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto september 2013.Föreningen konsoliderar sig.
Kommentar