90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vi säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. De ca 445 organisationerna med 90-konto använder vår logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Informationsseminarium den 15 oktober

Vårt seminarium genomfördes denna gång med deltagare på…

Läs mer
Hovrättsråd blir ny ordförande för Svensk Insamlingskontroll

Hovrättsrådet Sven Johannisson har från den 1 oktober…

Läs mer
Antalet organisationer med 90-konto på rekordnivå

Aldrig förr har det funnits så många organisationer…

Läs mer

Statistik

Här finns årlig sammanställd statistik att ta del av och hur givandet har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren iform av gåvor från privatpersoner och bidrag från företag, organisationer, myndigheter.

35.4 Gåvor från allmänheten
28.7 Intäkter från myndigheter
19.1 Intäkter från organisation
11.2 Intäkter övrigt inkl.finans
5.6 Intäkter från företag

Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Det är givarens intressen som vi bevakar. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa. Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut. Vår logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid  insamlingar bland allmänheten. Det gör dett lättare att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.