Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus har den 10…

Läs mer
Avslutade 90-konton

GIVEWATTS har på egen begäran den 23 februari…

Läs mer
Ny 90-kontoinnehavare

Tjejjouren Väst har den 16 februari 2023 beviljats…

Läs mer

90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vi säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. Under det senaste verksamhetsåret fanns det 447 organisationerna med 90-konto som använder vår logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits i snart 80 år för givarens trygghet.

Statistik

Här finns årlig sammanställd statistik att ta del av och hur givandet har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren iform av gåvor från privatpersoner och bidrag från företag, organisationer, myndigheter.

37.3 Gåvor från privatpersoner
28.3 Intäkter från myndigheter
10.0 Intäkter från organisation
19.2 Intäkter övrigt inkl.finans
5.2 Intäkter från företag

Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Vi bevakar givarens intresse av att gåvan hamnar rätt. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur insamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa. 90-kontot är en välkänd kvalitetsstämpel bland den svenska allmänheten. 90-kontot och vår logotyp talar om för givaren att det är en kontrollerad organisation. De betyder att organisationen ska uppfylla vårt krav på att pengarna används till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot samt Swish-nummer som börjar på 90.  För att allmänheten ska se att det är en kontrollerad organisation ska organisationer som har 90-konto använda vår logotyp i sin marknadsföring av insamlingar. Som givare kan du känna dig trygg när du ger en gåva till en organisation med 90-konto.