Starta 90-konto

Under Ansökan/Blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, budget och anmälan av mottagare. Anvisningar och blanketter till rapportpaketet, delårsrapport och budget finns under fliken redovisning. 

Statistik

Här finns årlig sammanställd statistik att ta del av och hur givandet har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren iform av gåvor från privatpersoner och bidrag från företag, organisationer, myndigheter.

Aktuellt

9 September, 2021
Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter...
7 September, 2021
Brännskadefonden - Swedish Burn Care...
3 September, 2021
100 trappsteg har den 3 september 2021...

Pressreleaser