90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vi säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. Under det senaste verksamhetsåret fanns det 442 organisationerna med 90-konto som använder vår logotyp i sin marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Nyheter från Svensk Insamlingskontroll

Avslutade 90-konton

Föreningen Mutomoprojektet har på egen begäran den 20…

Läs mer
Ny 90-kontoinnehavare

Maskrosbarn har den 16 september 2022 beviljats 90-konto…

Läs mer
Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Skansen har den 31 augusti 2022 beviljats…

Läs mer

Statistik

Här finns årlig sammanställd statistik att ta del av och hur givandet har utvecklats i Sverige under de senaste 10 åren iform av gåvor från privatpersoner och bidrag från företag, organisationer, myndigheter.

37.3 Gåvor från allmänheten
28.3 Intäkter från myndigheter
10.0 Intäkter från organisation
19.2 Intäkter övrigt inkl.finans
5.2 Intäkter från företag

Svensk Insamlingskontroll står på givarnas sida

Det är givarens intressen som vi bevakar. Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa. Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot. Observera att konton som börjar på 91,92 osv. är inte 90-konton. Tro därför inte på argument att konton som börjar på 90 har tagit slut. Vår logotyp ska användas av organisationer som har 90-konto vid  insamlingar bland allmänheten. Det gör dett lättare att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.