Ny 90-kontoinnehavare

Gelinstiftelsen har den 4 februari 2021 beviljats 90-konto PG 900751-9 och 900-7519.

 

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.