Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900734-5 och BG 900-7345.

 

Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.