Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

Org nr: 802467-4544 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)160116
Eget kapital (tkr)1012
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)64%
Kommentar
Dandelion Africa Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.