Nyckeltal för Föreningen För Barnens Bästa

Org nr: 838201-5777 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)9661 2531 089
Eget kapital (tkr)-6819
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar