Nyckeltal för Föreningen För Barnens Bästa

Org nr: 838201-5777 Ideell förening

År20132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)6697611 0699051 338
Eget kapital (tkr)3931983
Kostnader / Totala intäkter i %35332
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9797979798
Kommentar
Kommentar