Nyckeltal för FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar

Org nr: 825000-6197 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)43 67445 08045 851
Eget kapital (tkr)28 83929 13631 180
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar
FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.