Nyckeltal för FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar

Org nr: 825000-6197 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)45 08045 85150 756
Eget kapital (tkr)29 13631 18031 421
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%
Kommentar
FVBU, Föreningen för Värdefulla Barn och Ungdomar | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.