Nyckeltal för Cancerföreningen Gävleborg

Org nr: 885001-7404 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)464548551
Eget kapital (tkr)128150132
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar
Cancerföreningen Gävleborg | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.