Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År201820192020
Totala intäkter (tkr)192336566
Eget kapital (tkr)297251257
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)39%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)53%
Kommentar
Amalgamskadefonden | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.