Nyckeltal för Ingenjörer utan Gränser

Org nr: 802416-4280 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)5 6083 897
Eget kapital (tkr)2 2492 936
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)51%
Kommentar
Ingenjörer utan Gränser | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.