Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)3068701 035
Eget kapital (tkr)-3422-8
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar